Oosterhout, Wilhelminahaven

In Oosterhout werd al tientallen jaren gesproken over de herontwikkeling van het oude Philipsterrein. Nu is het dan zo ver: het bestemmingsplan voor ‘Wilhelminahaven’ nadert zijn definitieve vorm. Dit betekent dat op de 4,2 ha. grote binnenstedelijke locatie binnen afzienbare tijd gefaseerd 227 woningen en appartementen zullen verrijzen, in zowel de koop- als de huursector.

De planopzet volgt in grote lijnen de bestaande omgeving, en wordt bekroond met een heuse landmark: de Wilhelminatoren. De nieuwe woonwijk is een ontwikkeling van Tandem Oosterhout Beheer BV, waarin ZeemanVastgoed en woningcorporatie Thuisvester ieder voor 50% participeert.

De verkoop van de 1e fase, bestaande uit 42 koopwoningen en 34 koopappartementen start in de zomer van 2019.

Schrijf je nu in als belangstellende via www.woneninwilhelminahaven.nl.

Luchtbeelden sloop oude fabriek