Hoogkarspel, Reigersborg Noord

Waar het landschapsthema in Reigersborg Zuid nog water was, gaan we in Reigersborg Noord over op groen. De speelse wijkindeling met hofjesstructuur in combinatie met de architectuurstijlen ‘Dorps’ en ‘Lanen’ maken Reigersborg Noord tot een aantrekkelijk woongebied.

Het groene Reigersborg Noord wordt opgedeeld door een lang, breed water met daarlangs lommerrijke bomenrijen. Deze twee delen zijn door middel van wegen en fietspaden met elkaar verbonden. Via de Tolweg en de Noordervoert komt u op de doorgaande weg richting Hoorn en Enkhuizen. Reigersborg Noord is groen en ruim, met leuke speelplekken, bomenrijen en grasvelden. Het parkachtige karakter is in het hele wijkdeel terug te vinden. Veel woningen kijken uit op groen of liggen aan een groen hof.

In Reigersborg Noord staat een brede school met de toepasselijke naam Het Reigersnest. De school ligt aan de rand van de wijk en grenst aan de Streekweg. Deze school heeft verschillende functies voor heel Hoogkarspel. Zo vindt u er twee basisscholen, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Daarnaast heeft de aula een wijkfunctie waar verschillende activiteiten georganiseerd worden. In Reigersborg Noord is thuis meer dan een huis.

Planomvang: 120 woningen en 12 appartementen
Architect: Zeeman Architekten
Realisatieperiode: 2000 – 2006

Projectwebsite

reigersborg_logo