Privacy Statement

Voor Zeeman Vastgoed staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij diensten en producten bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Voorwaarden voor het handelen van Zeeman Vastgoed zijn:

1. Zeeman Vastgoed is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Hiervoor wordt verwezen naar www.rijksoverheid.nl/persoonsgegevens Tevens is Zeeman Vastgoed lid van de Neprom, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen. Zeeman Vastgoed onderschrijft hiermee de gedragscode van de Neprom.

2. De door u verstrekte persoonsgegevens zijn in beginsel alleen beschikbaar voor Zeeman Vastgoed. Uw gegevens kunnen echter centraal worden geregistreerd, zodat andere moeder-, zuster en/of dochterbedrijven van Zeeman Vastgoed ook gebruik kunnen maken van de centraal geregistreerde gegevens.

3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Zeeman Vastgoed zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Zeeman Vastgoed jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

4. U hebt de mogelijkheid om aan Zeeman Vastgoed te vragen welke gegevens van u zijn verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Zeeman Vastgoed.

5. De moeder-, zuster en/of dochterbedrijven van Zeeman Vastgoed in het kader van dit Privacy Statement zijn: Zeeman Real Estate b.v., L & Z Holding b.v., Zeeman Makelaars b.v., Zeeman Management b.v. en Zeeman Architekten b.v.

Copyright © Zeeman Vastgoed b.v.